Roczna Rejestracja

Post date: Oct 1, 2014 5:15:45 PM

Z dniem 1 października rozpoczynamy doroczną rejestrację jednostek i instruktorów

Składki uczestników i członków ZHP.  HARCMISTRZE, PODHARCMISTRZE i INSTRUKTORKI ZUCHOWE

wysyłają opłatę oraz rejestrację do komendy chorągwi.

Karty rejestracyjne instruktorskie należy przesłać nie później niż do 31 stycznia 2015 roku 

Hufce przesyłają Raporty Roczne do 10 lutego 2015 r.

Zbigniew Pisański, hm

Komendanta Chorągwi

L. 08/14