MELDUNEK

Wszystkie formularze, rejestracje, wymaganie itp. są dostępne na witrynie Głównej Kwater Harcerzy (GKH)

Meldunek Rozpoczęcie i Zakończenia

Wymagany na początku i końcu obozu, kolonii, złazu lub akcji letniej przez komendanta lub osobę upoważnioną przez komendanta.