Historia

Historia Chorągwi

1952-2013

Trudno jest uchwycić początek harcerstwa męskiego w Stanach Zjednoczonych. Być może było nim istniejące przy Związku Narodowym Polskim - harcerstwo, z którego w lutym 1932 roku druh Stanisław Kołodziejczyk mianowany został Naczelnym Harcmistrzem ZNP, być może była nim osoba hm. Leopolda Obierka, Przedstawiciela ZHP na Stany Zjednoczone w latach 1943-1951, na pewno jednak „historycznym” początkiem było utworzenie listem Naczelnictwa ZHP w Londynie z dnia 20 lipca 1951 roku Delegatury na Stany Zjednoczone. 

Delegatką Naczelnictwa została Hm Wada Kamieniecka-Grycko, Delegatką Głównej Kwatery Harcerek – Hm Ewa Karpińska-Gierat, Delegatem Głównej Kwatery Harcerzy – Hm Jan Kanty Miska.   W kwietniu 1952 roku w Detroit, grono instruktorskie z Chicago, Detroit oraz Nowego Jorku, tworzy Okręg ZHP Stany Zjednoczone.  Ta data jest też uznana za formalną datę powstania Chorągwi.

Funkcję Komendanta Chorągwi Harcerzy pełnili kolejno:

Sztandar Chorągwi został poświęcony dnia 22 sierpnia 1988 roku na zlocie w Rising Sun, Maryland przez bp. Hm Szczepana Wesołego i przekazany Komendantowi Chorągwi Harcerzy USA przez Naczelnika Harcerzy z Londynu Hm Jacka Bernasińskiego.

Hufce Chorągwi

Chorągiew składa się z czterech hufców.