background

Dostęp do listy osób które mają aktualny okręgowy "background check" jest tylko udostępniony hufcowym i wybranym osobom z Okręgu

Raport przedstawia tylko kiedy "background check"  był dokonany i do kiedy jest ważny, nie posiadamy innych danych.

Jeśli raport nie wyświetla się poniżej to oznacza, że nie masz dostępu.