O ChorągWi

Komenda Chorągwi

Organizacja Harcerzy stanowi męską gałąź Związku Harcerstwa Polskiego działającego poza granicami Kraju.

Organizacja Harcerzy realizuje cele Związku poprzez programy zajęć dla chłopców, które są prowadzone metodą harcerską opartą o model skautowy Roberta Baden Powell i ukierunkowaną przez Prawo i Przyrzeczenie Harcerskie. 

Praca z chłopcami prowadzona jest na trzech szczeblach:

Zuchy

dla chłopców w wieku od 7 - 11 lat

Harcerze

 dla chłopców w wieku od 11 - 15 lat

Wędrownicy

 dla młodzieży męskiej w wieku 15 - 21 lat

Wilczek

Organizacja Pracy - Zuchy

Praca zuchowa prowadzona jest w gromadach zuchów i jest kierowana przez Wodza Gromady. Podstawą metody zuchowej jest zorganizowana 'zabawa w coś'. Typowo prowadzony jest cykl 6-8 zbiórek powiązanych jednym tematem. Zuchy bawią się na przykład w Strażaka, Listonosza, Lotnika, itp. Na końcu Wódz Gromady nadaje zuchom odznakę sprawności, którą zuchy noszą na mundurku.

Szczeblami wyrobienia zuchowego są gwiazdki zuchowe. Zuch zdobywa I, II i III gwiazdkę w przeciągu trzech/ czterech lat przebywania w gromadzie.

PRAWO ZUCHOWE

Organizacja Pracy - Harcerze

Zajęcia dla harcerzy odbywają się w zastępach składających się z 5-6 harcerzy z zastępowym na czele. Dwa lub więcej zastępów tworzy drużynę harcerską, którą prowadzi Drużynowy. Na zajęciach w formie ćwiczeń, harców i zawodów w zespole harcerze przygotowują się do zdobywania stopni i sprawności harcerskich.

Stopnie młodzika, wywiadowcy i ćwika zdobywają harcerze w wieku od 11 do 15 lat.  Praca wędrowników jest ukierunkowana na samokształcenie. Wędrownicy pracują w patrolach składających się z 2-3 osób. Wybierają specjalizacje, które ich interesują i rozwijają swoją wiedzę i umiejętności w tych specjalizacjach przerabiając odpowiednie sprawności wędrownicze. Stopnie harcerzy wędrowników to Harcerz Orli i Harcerz Rzeczypospolitej.Organizacja Pracy - Wędrownicy

Wędrownicy, którzy okazują zdolności przywódców i liderów kierowani są na drogę kształcenia na instruktorów harcerskich.

Szczeble wyrobienia wędrowniczego są Szyszki, które wędrownik zdobywa po zakończeniu odpowiedniej próby. Do zdobycia są trzy szyszki:

Szyszka w formie rozety-suwaka noszona jest na chuście. Posiadanie srebrnej szyszki jest oznaczone wąskim, srebrnym paskiem na dolnym brzegu naramiennika wędrowniczego. Posiadanie złotej szyszki jest oznaczone wąskim, złotym paskiem na dolnym brzegu naramiennika wędrowniczego.

PRZYRZECZENIE HARCERSKIE

“Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Bogu i Polsce, nieść chętną pomoc bliźnim i być posłusznym  Prawu Harcerskiemu”

PRAWO HARCERSKIE 

Podczas roku szkolnego zuchy, harcerze i wędrownicy zbierają się na zajęcia na regularnych spotkaniach, czyli zbiórkach swojej jednostki. Na zbiórkach odbywają się zajęcia, które przygotowują chłopców do zdobywania stopni i sprawności harcerskich o określonych wymaganiach dostosowanych do ich wieku i umiejętności.

Ukoronowaniem rocznej pracy harcerskiej są dwu lub trzytygodniowe Akcje Letnie organizowane podczas wakacji. Dla zuchów są to kolonie zuchowe, dla harcerzy obozy harcerskie stałe, a dla wędrowników obozy wędrowne.

Jednostki Harcerskie

Gromada, Drużyna Harcerzy oraz Drużyna Wędrowników w danym środowisku lub ośrodku tworzą razem Szczep harcerski. Jednostki harcerskie są integralną częścią wspólnoty polskiej w danym środowisku i biorą czynny udział w jej życiu. Współpracują ze szkołą, parafią oraz innymi organizacjami polskimi w swoim ośrodku i oczywiście z Drużyną Harcerek i Drużyną Wędrowniczek.